AKTUALNOŚCI

July 2019
01 July 2019
April 2019
19 April 2019

76. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

19 kwietnia obchodzimy 76. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. To dzień, w którym garstka dzielnych, młodych bohaterów wystąpiła przeciwko […]

Find out more »
18 April 2019

SZCZĘŚLIWEGO ŚWIĘTA PESACH!

Wszystkim naszym przyjaciołom życzymy szczęścia i radości z wszystkich dobrych rzeczy w życiu oraz wesołych, pogodnych i spokojnych świąt Pesach! […]

Find out more »
March 2019
09 March 2019
08 March 2019
February 2019
16 February 2019
04 February 2019
01 February 2019
January 2019
28 January 2019
26 January 2019
26 January 2019
December 2018
18 December 2018
13 December 2018
10 December 2018
03 December 2018
02 December 2018
02 December 2018
02 December 2018
01 December 2018
November 2018
23 November 2018
09 November 2018
October 2018
13 October 2018
September 2018
28 September 2018
08 September 2018
08 September 2018
07 September 2018
August 2018
25 August 2018
25 August 2018
22 August 2018
July 2018
22 July 2018
21 July 2018
02 July 2018
02 July 2018
June 2018
16 June 2018
14 June 2018
02 June 2018
May 2018
26 May 2018
25 May 2018
24 May 2018
24 May 2018
23 May 2018
18 May 2018
18 May 2018
16 May 2018
14 May 2018
14 May 2018
11 May 2018
April 2018
26 April 2018
25 April 2018
19 April 2018
19 April 2018
15 April 2018
07 April 2018
March 2018
29 March 2018
25 March 2018
19 March 2018
11 March 2018
09 March 2018
08 March 2018
01 March 2018
February 2018
26 February 2018
10 February 2018
04 February 2018
04 February 2018
January 2018
29 January 2018
27 January 2018
26 January 2018
14 January 2018
13 January 2018
December 2017
29 December 2017
17 December 2017
15 December 2017
14 December 2017
12 December 2017
10 December 2017
09 December 2017
November 2017
30 November 2017
12 November 2017
05 November 2017
02 November 2017
October 2017
29 October 2017
22 October 2017
05 October 2017
02 October 2017
01 October 2017
September 2017
20 September 2017
10 September 2017
06 September 2017
03 September 2017
August 2017
30 August 2017
30 August 2017
29 August 2017
28 August 2017
26 August 2017
25 August 2017
21 August 2017
12 August 2017
July 2017
21 July 2017
03 July 2017
June 2017
18 June 2017
17 June 2017
15 June 2017
14 June 2017
12 June 2017
11 June 2017
11 June 2017
May 2017
27 May 2017
17 May 2017
16 May 2017
15 May 2017
14 May 2017
10 May 2017
10 May 2017
April 2017
28 April 2017
23 April 2017
22 April 2017
19 April 2017
19 April 2017
12 April 2017
11 April 2017
09 April 2017
04 April 2017
March 2017
31 March 2017
17 March 2017
16 March 2017
12 March 2017
11 March 2017
09 March 2017
08 March 2017
February 2017
25 February 2017
17 February 2017
11 February 2017
05 February 2017
January 2017
31 January 2017
29 January 2017
28 January 2017
27 January 2017
27 January 2017
26 January 2017
26 January 2017
09 January 2017
09 January 2017
December 2016
30 December 2016
21 December 2016
18 December 2016
18 December 2016
11 December 2016
05 December 2016
04 December 2016
03 December 2016
November 2016
27 November 2016
18 November 2016
17 November 2016
13 November 2016
06 November 2016
05 November 2016
02 November 2016
01 November 2016
October 2016
20 October 2016
17 October 2016
10 October 2016
09 October 2016
09 October 2016
08 October 2016
September 2016
30 September 2016
28 September 2016
27 September 2016
27 September 2016
22 September 2016
13 September 2016
12 September 2016
10 September 2016
05 September 2016
04 September 2016
03 September 2016
03 September 2016
02 September 2016
August 2016
31 August 2016
30 August 2016
29 August 2016
29 August 2016
28 August 2016
27 August 2016
26 August 2016
25 August 2016
25 August 2016
22 August 2016
22 August 2016
19 August 2016
19 August 2016
18 August 2016
17 August 2016
16 August 2016
15 August 2016
12 August 2016
11 August 2016
11 August 2016
03 August 2016
July 2016
19 July 2016
15 July 2016
14 July 2016
08 July 2016
08 July 2016
02 July 2016
June 2016
22 June 2016
16 June 2016
15 June 2016
13 June 2016
12 June 2016
07 June 2016
03 June 2016
May 2016
31 May 2016
23 May 2016
20 May 2016
15 May 2016
15 May 2016
13 May 2016
13 May 2016
12 May 2016
08 May 2016
07 May 2016
07 May 2016
05 May 2016
April 2016
25 April 2016
23 April 2016
20 April 2016
19 April 2016
19 April 2016
19 April 2016
18 April 2016
15 April 2016
14 April 2016
10 April 2016
04 April 2016
01 April 2016
March 2016
24 March 2016
20 March 2016
20 March 2016
20 March 2016
14 March 2016
12 March 2016
11 March 2016
11 March 2016
09 March 2016
08 March 2016
03 March 2016
February 2016
29 February 2016
26 February 2016
25 February 2016
21 February 2016
20 February 2016
19 February 2016
09 February 2016
January 2016
28 January 2016
27 January 2016
27 January 2016
24 January 2016
23 January 2016
18 January 2016
17 January 2016
15 January 2016
07 January 2016
December 2015
31 December 2015
18 December 2015
06 December 2015
06 December 2015
06 December 2015
05 December 2015
03 December 2015
November 2015
29 November 2015
27 November 2015
22 November 2015
15 November 2015
08 November 2015
08 November 2015
07 November 2015
03 November 2015
October 2015
30 October 2015
26 October 2015
25 October 2015
18 October 2015
16 October 2015
September 2015
29 September 2015
25 September 2015
22 September 2015
20 September 2015
20 September 2015
18 September 2015
11 September 2015
08 September 2015
August 2015
30 August 2015
29 August 2015
29 August 2015
29 August 2015
28 August 2015
28 August 2015
27 August 2015
26 August 2015
26 August 2015
25 August 2015
25 August 2015
24 August 2015
23 August 2015
23 August 2015
22 August 2015
16 August 2015
12 August 2015
10 August 2015
09 August 2015
July 2015
24 July 2015
23 July 2015
21 July 2015
20 July 2015
10 July 2015
06 July 2015
June 2015
29 June 2015
29 June 2015
23 June 2015
22 June 2015
15 June 2015
13 June 2015
11 June 2015
11 June 2015
11 June 2015
09 June 2015
05 June 2015
May 2015
29 May 2015
29 May 2015
25 May 2015
24 May 2015
24 May 2015
21 May 2015
16 May 2015
15 May 2015
15 May 2015
09 May 2015
05 May 2015
April 2015
29 April 2015
28 April 2015
27 April 2015
23 April 2015
23 April 2015
19 April 2015
19 April 2015
17 April 2015
09 April 2015
03 April 2015
March 2015
28 March 2015
24 March 2015
22 March 2015
19 March 2015
17 March 2015
17 March 2015
14 March 2015
14 March 2015
08 March 2015
08 March 2015
08 March 2015
06 March 2015
05 March 2015
02 March 2015
01 March 2015
February 2015
25 February 2015
24 February 2015
22 February 2015
20 February 2015
19 February 2015
17 February 2015
11 February 2015
11 February 2015
01 February 2015
January 2015
30 January 2015
30 January 2015
30 January 2015
27 January 2015
27 January 2015
11 January 2015
10 January 2015
09 January 2015
December 2014
17 December 2014
11 December 2014

Singer Jazz Festival w grudniowym Jazz Forum

W grudniowym wydaniu Jazz Forum ukazała się obszerna relacja opisująca Singer Jazz Festival, zorganizowany po raz pierwszy w ramach XI Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera.

Find out more »
10 December 2014
09 December 2014
05 December 2014
November 2014
22 November 2014
16 November 2014
zł5
16 November 2014
Free
15 November 2014
15 November 2014
09 November 2014
October 2014
16 October 2014
11 October 2014
06 October 2014
01 October 2014
01 October 2014
September 2014
01 September 2014
August 2014
31 August 2014
24 August 2014
July 2014
20 July 2014
16 July 2014
01 July 2014
June 2014
18 June 2014
May 2014
31 May 2014
31 May 2014
April 2014
19 April 2014
March 2014
20 March 2014
17 March 2014
14 March 2014
February 2014
01 February 2014
January 2014
27 January 2014
December 2013
17 December 2013
05 December 2013
November 2013
28 November 2013
26 November 2013
24 November 2013
24 November 2013
17 November 2013
October 2013
15 October 2013
06 October 2013
01 October 2013
August 2013
25 August 2013
24 August 2013
09 August 2013
July 2013
01 July 2013
June 2013
25 June 2013
23 June 2013
22 June 2013
19 June 2013
02 June 2013
May 2013
26 May 2013
24 May 2013
19 May 2013
19 May 2013
18 May 2013
12 May 2013
April 2013
30 April 2013
23 April 2013
21 April 2013
21 April 2013
18 April 2013
16 April 2013
March 2013
31 March 2013
08 March 2013
06 March 2013
February 2013
17 February 2013
January 2013
27 January 2013
19 January 2013
19 January 2013
10 January 2013
08 January 2013
December 2012
19 December 2012
18 December 2012
17 December 2012
15 December 2012
09 December 2012
09 December 2012
09 December 2012
06 December 2012
02 December 2012
November 2012
25 November 2012
24 November 2012
22 November 2012
October 2012
29 October 2012
25 October 2012
21 October 2012
21 October 2012
20 October 2012
14 October 2012
07 October 2012
07 October 2012
05 October 2012
02 October 2012
September 2012
22 September 2012
August 2012
26 August 2012
25 August 2012
23 August 2012
20 August 2012
July 2012
13 July 2012
02 July 2012
June 2012
23 June 2012
06 June 2012
03 June 2012
03 June 2012
May 2012
13 May 2012
10 May 2012
April 2012
30 April 2012
27 April 2012
22 April 2012
19 April 2012
18 April 2012
13 April 2012
08 April 2012
March 2012
08 March 2012
07 March 2012
06 March 2012
01 March 2012
February 2012
28 February 2012
13 February 2012
07 February 2012
07 February 2012
07 February 2012
January 2012
27 January 2012
26 January 2012
19 January 2012
18 January 2012
13 January 2012
04 January 2012
December 2011
29 December 2011
22 December 2011
20 December 2011
20 December 2011
16 December 2011
14 December 2011
14 December 2011
10 December 2011
03 December 2011
01 December 2011
November 2011
24 November 2011
24 November 2011
19 November 2011
19 November 2011
16 November 2011
16 November 2011
15 November 2011
10 November 2011
October 2011
22 October 2011
22 October 2011
15 October 2011
06 October 2011
05 October 2011
04 October 2011
03 October 2011
03 October 2011
September 2011
28 September 2011
22 September 2011
22 September 2011
22 September 2011
21 September 2011
09 September 2011
07 September 2011
05 September 2011
August 2011
28 August 2011
27 August 2011
05 August 2011
July 2011
04 July 2011
May 2011
19 May 2011
April 2011
18 April 2011
January 2011
27 January 2011
26 January 2011
August 2010
28 August 2010
July 2010
04 July 2010
April 2010
23 April 2010
06 April 2010
March 2010
04 March 2010
January 2010
27 January 2010
27 January 2010
November 2009
06 November 2009
August 2009
29 August 2009
July 2009
06 July 2009
June 2009
28 June 2009
May 2009
07 May 2009
January 2009
27 January 2009
16 January 2009
September 2008
06 September 2008
July 2008
07 July 2008
May 2008
12 May 2008
April 2008
15 April 2008
March 2008
08 March 2008
January 2008
27 January 2008
14 January 2008
November 2007
20 November 2007
September 2007
02 September 2007
August 2007
13 August 2007
July 2007
22 July 2007
June 2007
29 June 2007
May 2007
12 May 2007
March 2007
01 March 2007
February 2007
19 February 2007
December 2006
04 December 2006
04 December 2006
October 2006
01 October 2006
September 2006
05 September 2006
05 September 2006
July 2006
01 July 2006
June 2006
20 June 2006
01 June 2006
April 2006
21 April 2006
March 2006
01 March 2006
February 2006
22 February 2006
January 2006
27 January 2006
September 2005
15 September 2005
13 September 2005
August 2005
18 August 2005
08 August 2005
08 August 2005
July 2005
20 July 2005
February 2005
03 February 2005
January 2005
30 January 2005
20 January 2005
15 January 2005
November 2004
04 November 2004
October 2004
14 October 2004
September 2004
01 September 2004
June 2004
02 June 2004
02 June 2004
January 2004
06 January 2004
December 2003
16 December 2003
November 2003
05 November 2003
October 2003
09 October 2003
September 2003
22 September 2003
19 September 2003
19 September 2003
May 2003
08 May 2003
April 2003
29 April 2003
25 April 2003
19 April 2003
March 2003
09 March 2003
December 2002
24 December 2002
October 2002
09 October 2002
July 2002
07 July 2002
June 2002
14 June 2002
May 2002
29 May 2002
12 May 2002
April 2002
24 April 2002
18 April 2002
04 April 2002
January 2002
06 January 2002
December 2001
24 December 2001
October 2001
25 October 2001
September 2001
10 September 2001
01 September 2001
June 2001
05 June 2001
May 2001
15 May 2001
March 2001
13 March 2001
January 2001
25 January 2001
05 January 2001
December 2000
03 December 2000
February 2000
21 February 2000
January 2000
01 January 2000
December 1999
01 December 1999
November 1999
20 November 1999
September 1999
13 September 1999
May 1999
26 May 1999
15 May 1999
April 1999
25 April 1999
February 1999
18 February 1999
18 February 1999
07 February 1999
January 1999
28 January 1999
July 1998
01 July 1998
June 1998
24 June 1998
May 1998
10 May 1998
April 1998
08 April 1998
07 April 1998
November 1997
12 November 1997
May 1997
26 May 1997
April 1997
13 April 1997
January 1997
26 January 1997
July 1996
12 July 1996
April 1996
18 April 1996
October 1993
10 October 1993
April 1993
19 April 1993
August 1992
20 August 1992
March 1988
01 March 1988
November 1987
23 November 1987
KATEGORIE:dobroczynnośćedukacjafestiwalinstytucjajubileuszkulturamuzykapamięćwydawnictwa
POLECAMY
17. Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz Warszawa, 1 lipca – 19 lipca 2019 Chcesz uczyć…
POLECAMY
XVI Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera - Żydowski. Warszawski. Międzynarodowy. To jedno z najważniejszych i najbardziej…
POLECAMY
To już niedługo! Przed nami kolejna edycja festiwalu Warszawa Singera. W tym roku na wydarzenia festiwalowe…
POLECAMY
19 kwietnia obchodzimy 76. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. To dzień, w którym garstka dzielnych,…
POLECAMY
Wszystkim naszym przyjaciołom życzymy szczęścia i radości z wszystkich dobrych rzeczy w życiu oraz wesołych, pogodnych…
POLECAMY
Pod pamiątkową tablicą na Dworcu Gdańskim  8 marca 2019 roku o godz. 12.00 odbyło się kolejne…
POLECAMY
Spotkaniem na Dworcu Gdańskim organizowanym przez Fundację Shalom oraz czytaniem performatywnym książki „Życie przecięte. Opowieści pokolenia…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz na dwie godziny wspólnego śpiewania…
POLECAMY
Zapraszamy na kolejny semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego!Temat przewodni semestru letniego 2018/2019: Od Golema do sztucznej inteligencji –…
POLECAMY
Ruszyła rekrutacja na obchody 76. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już…
POLECAMY
Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu  …
POLECAMY
Fundacja Shalom zaprasza na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystość odbędzie się 27…
POLECAMY
27 stycznia o godzinie 12.00 przy Pomniku Bohaterów Getta w Warszawie rozpoczną się uroczystości związane z…
POLECAMY
Dzięki zwycięstwu w Festiwalu spektakl „Matki” będzie można raz jeszcze obejrzeć na antenie TVP Kultura - 18…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na chanukowe warsztaty kulinarne, które odbędą się 13 grudnia 2018 o godz. 17.30.W…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na spotkanie z Joanną Ostrowską, autorką książki "Przemilczane. Seksualna praca przymusowa…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na spotkanie z Joanną Lisek wokół książki "Kol isze –…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty piosenki żydowskiej będące efektem spotkania Ilji Sajtanova z Moskwy…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty dla dzieci w wieku 3-8 lat, które odbędą się 2…
POLECAMY
Wielki cud zdarzy(ł) się tu, czyli w imieniu warszawskich organizacji żydowskich zapraszamy na uroczyste, wspólne zapalenie…
POLECAMY
Życzymy Wam i Waszym rodzinom radosnych i spokojnych świąt. Świąt pełnych miłości oraz ciepłej, rodzinnej atmosfery.Szczęśliwej…
POLECAMY
Miło nam poinformować, że założycielka i wieloletnia szefowa Fundacji Shalom Gołda Tencer otrzymała medal honorowy Powstanie…
POLECAMY
9 listopada 2018 o godz. 17.00 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy "Znaki wolności.…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na Andersa 15 w sobotę, 13 października o godz. 11.00.Zapraszamy wszystkich,…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zaprasza 28 września o godz. 17.30 na wspólne gotowanie.W…
POLECAMY
Wszystkim Przyjaciołom, z okazji święta Rosz ha-Szana życzymy słodkiego i dobrego Nowego 5779 Roku! Szana Towa! Gołda Tencer i…
POLECAMY
Żydowski Uniwersytet Otwarty to 70 godzin akademickich zajęć uzupełnionych o spotkania z ważnymi postaciami, dyskusje, pokazy…
POLECAMY
Kursy języka jidysz prowadzone są na trzech poziomach zaawansowania w Warszawie i w Łodzi. Co roku…
POLECAMY
 Już tylko trzy miesiące dzielą nas od jubileuszowej – XV edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera!Jak…
POLECAMY
Weekend inaugurujący warszawską część Festiwalu Warszawa Singera odbył się w dniach 25 i 26 sierpnia 2018.…
POLECAMY
Już od 22 sierpnia, jeszcze przed oficjalnym startem Festiwalu Warszawa Singera, rozpocznie się teatralna część tego…
POLECAMY
W imieniu Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma zapraszamy na Marsz Pamięci 22 lipca.Tegoroczny Marsz jest…
POLECAMY
Zapraszamy mieszkańców Mirowa i warszawskiego „Dzikiego Zachodu”, osoby, które chcą zmieniać na lepsze swoją okolicę oraz…
POLECAMY
 Chcesz uczyć się jidysz? Ciekawi Cię historia warszawskiego Muranowa? A może po prostu chcesz spędzić wakacje…
POLECAMY
Sześćdziesiąt osób z różnych stron świata przyjechało w lipcu na warszawski Muranów, by spędzić lato z…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy na warsztaty piosenki jidysz 16 czerwca…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy na warsztaty kuchni żydowskiej.Wyjątkowe warsztaty z…
POLECAMY
25 sierpnia – 2 września 2018 r.To będzie specjalna, jubileuszowa, 15. odsłona festiwalu kultury żydowskiej.Wyjątkowo bogata,…
POLECAMY
W ostatnią sobotę, 26 maja na scenie Teatru Żydowskiego w Klubie Garnizonowym w Warszawie odbyła się uroczystość finałowa…
POLECAMY
Egzaminy odbędą się w piątek 25 maja w tymczasowej siedzibie Teatru Żydowskiego w Warszawie, ul. Senatorska 35.Egzaminy będą…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy na warsztaty kuchni żydowskiej, które odbędą się 24…
POLECAMY
Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych…
POLECAMY
 W 100-lecie nadania praw wyborczych Polkom, księgarnie BookBook zapraszają do udziału w cyklu spotkań #GłosKobiet. Bohaterkami są kobiety,…
POLECAMY
 Z przyjemnością informujemy, że zakończył się proces oceny prac w XIII Konkursie „Historia i kultura Żydów…
POLECAMY
 W wyniku oceny komisji konkursowej pod przewodnictwem prof. Pawła Śpiewaka w konkursie „Na wspólnej ziemi” zostali…
POLECAMY
„Z Zemsty… między pokoleniami” to tytuł wyjątkowego spektaklu, którego premiera odbyła się 16 maja na scenie…
POLECAMY
W imieniu Muzeum Polin zapraszamy na wydarzenie w ramach cyklu Czytelnia POLIN, poświęcone biografii Lejba Fogelmana…
POLECAMY
W ramach spotkań towarzyszących Żydowskiemu Uniwersytetowi Otwartemu zapraszamy serdecznie na rozmowę z dr Katarzyną Liszką, autorką…
POLECAMY
W ramach obchodów 75. rocznicy Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim Teatr Żydowski zaprasza na spektakl „Wiera…
POLECAMY
W ramach obchodów 75. rocznicy Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim Teatr Żydowski zaprasza na wyjątkowy spektakl…
POLECAMY
"W 75. Rocznicę Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, 19 kwietnia, na Placu Grzybowskim pojawił się niezwykły…
POLECAMY
Rada Miasta Stołecznego WarszawyUchwałą nr LXIII/1705/2018 z dnia 22 marca 2018 rokuw uznaniu zasług dla Stolicy…
POLECAMY
W 75. Rocznicę Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskimpamięci żydowskich matek, które w nieludzkich czasach zmuszone były…
POLECAMY
Kwiecień do szczególny miesiąc dla żydowskiej, muranowskiej i warszawskiej pamięci. 19 kwietnia przypada rocznica wybuchu Powstania…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zaprasza na warsztaty piosenki jidysz 7 kwietnia o…
POLECAMY
 Z okazji zbliżających się świątPesach i WielkanocyDyrekcja i Zespół Fundacji Shalomżyczą wszystkimszczęścia, radości i pomyślności Chag Pesach…
POLECAMY
Zuzanna Ginczanka – powszechnie podziwiana za swój talent i urodę, stała się legendą przedwojennej Warszawy. Bywała…
POLECAMY
Uwaga uczniowie i nauczyciele! Zbliża się termin nadsyłania prac w trzynastej edycji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura…
POLECAMY
Pesach - Święto Przejścia, Święto Wiosny, Święto Macy w przedwojennej Polsce bywało nazywane Żydowską Wielkanocą, to…
POLECAMY
Teatr Żydowski we współpracy z Fundacja Shalom  8 marca 2018 roku zorganizował spotkanie na Dworcu Gdańskim upamiętniające…
POLECAMY
50. rocznica Marca 1968Żydzi – nasi bracia i współobywatele„Tu więcej zostawili po sobie, niż mieli” –…
POLECAMY
 --------------------------------------------------------------------8 marca 2018 (czwartek) godz. 12.00; Dworzec PKP Warszawa GdańskaWydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej…
POLECAMY
To niepowtarzalna okazja dla wszystkich tych, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Poziom grupy będzie…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy na warsztaty piosenki jidysz 10 lutego…
POLECAMY
Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich,…
POLECAMY
Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego po raz pierwszy otwiera drzwi dla  maturzystów będących laureatami, organizowanego przez Fundację Shalom…
POLECAMY
 Kolejne warszawskie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbyły się przy Pomniku Bohaterów Getta 29…
POLECAMY
Zapraszamy na uroczyste obchody XIII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbędą się pod Pomnikiem…
POLECAMY
W imieniu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zapraszamy…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium towarzyszące programowi Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego, którego…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz, na dwie godziny wspólnego…
POLECAMY
Wszystkim naszym Przyjaciołom, Znajomym i Współpracownikom życzymy, aby nadchodzący rok był rokiem pełnym sukcesów.Czasem, w którym…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy na spotkanie z literaturą jidysz prowadzone…
POLECAMY
Chanuka, radosne święto świateł, podczas którego dzieci otrzymują prezenty aż przez osiem dni, było pretekstem do…
POLECAMY
Chanuka to żydowskie święto świateł, nadziei i nowego początku. Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15)…
POLECAMY
 Życzymy Wam i Waszym rodzinom radosnych i spokojnych świąt. Świąt pełnych miłości oraz ciepłej, rodzinnej atmosfery.Szczęśliwej…
POLECAMY
Zimowe święta są ważne w wielu kulturach. Chanuka, Boże Narodzenie, Muharaam, Bahata Kutia, Chiński Nowy Rok,…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz, na dwie godziny wspólnego…
POLECAMY
W czwartek 30 listopada o 20:00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się ceremonia zamknięcia…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na spacer warszawskimi śladami Zuzanny Ginczanki.Śladami tej jednej z najzdolniejszych poetek…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na "Duchy, duszki i straszydła" - warsztaty dla dzieci w wieku od…
POLECAMY
 Fundacja Shalom po raz kolejny organizuje konkurs historyczny , w ramach którego w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 odbędą…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy na pierwsze seminarium towarzyszące semestrowi zimowemu…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zaprasza na spotkanie z literaturą jidysz prowadzone…
POLECAMY
 Miło nam poinformować, że już wkrótce ruszają: XIII edycja konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” i IX edycja…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy 2 października (poniedziałek) o godz. 18…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy 1 października (niedziela) o godz. 11 na warsztaty dla dzieci…
POLECAMY
Życzymy Wam, aby cały rozpoczynający się nowy rok - Rosz ha-Szana 5778 - był piękny, radosny i pełen…
POLECAMY
Jaki klub sportowy miał swoje boiska dokładnie tam, gdzie dziś stoi Stadion Narodowy? Kim byli założyciele…
POLECAMY
 Dziękujemy, że przez ostatni tydzień byliście z nami na koncertach, spektaklach, spotkaniach autorskich, warsztatach i wykładach!…
POLECAMY
Koncert finałowy na Placu Grzybowskim to zawsze długo wyczekiwana chwila. Choć nieco smutna, bo oznaczająca zakończenie…
POLECAMY
Największym wydarzeniem pierwszego dnia warszawskiej części festiwalu był koncert na Placu Defilad. Orkiestra Klezmerska z Sejn z…
POLECAMY
Koncert kantoralny „Ahava Raba – Pokój, Miłość, Muzyka”, podczas którego odbyło się uroczyste otwarcie Festiwalu Warszawa…
POLECAMY
Podczas tegorocznej edycji Festiwalu nie zabraknie wydarzeń dla dzieci. Program obfituje w pikniki rodzinne, spacery, warsztaty, zaznajamiając…
POLECAMY
To już czwarta edycja Singer Jazz Festival (SJF) w ramach Festiwalu Warszawa Singera. Muzyka jazzowa zajmuje…
POLECAMY
 Plac Grzybowski i jego okolica pod koniec wakacji, jak co roku zamieni się w barwny, multikulturowy…
POLECAMY
 Style, trendy i mody naturalną koleją rzeczy powracają. Chętnie obserwujemy, jak przeszłość wdziera się w naszą codzienność,…
POLECAMY
  Do opinii publicznejW minioną środę rabini Szalom Dow Ber Stambler i Eliezer Gurary oraz panowie Artur…
POLECAMY
Za nami pierwszy weekend z Festiwalem Warszawa Singera. 12 i 13 sierpnia gościliśmy w Biłgoraju -…
POLECAMY
 15. Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Jidysz odbywało się w dniach 3 - 21 lipca na…
POLECAMY
 Ponad pięćdziesiąt osób z kilkunastu krajów, od Stanów Zjednoczonych, przez Europę, Azję, po Australię, przyjeżdża na…
POLECAMY
 Teatr Żydowski im. E. R. i I. Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz jest już po raz…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty piosenki jidysz z Teresą Wrońską, które odbędą się  17 czerwca (sobota)…
POLECAMY
 Podczas środowej uroczystości i Centrum Kultury Jidysz odbyło się rozdanie dyplomów studentom Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego, lektoratów…
POLECAMY
 Kolejny rok zajęć odbywających się w Centrum Kultury Jidysz powoli dobiega końca, tradycyjnie zapraszamy więc słuchaczy…
POLECAMY
 Działający nieprzerwanie od 1 marca 2006 roku, Uniwersytet Trzeciego Wieku to uczelnia szczególna, stworzona przez Fundację…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty "Szybko, wysoko, daleko" przeznaczone dla dzieci w wieku 3-8 lat. Warsztaty…
POLECAMY
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu program tegorocznej edycji festiwalu.Szczegóły na stronie: www.festiwalsingera.pl.We have the pleasure to present…
POLECAMY
  W tym roku, podczas siódmej nocy siedmiu synagog w Krakowie – 27 maja 2017, godz.…
POLECAMY
Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Seminarium Jidysz w Weimarze, które odbędzie się w dniach 15 lipca…
POLECAMY
 Wczoraj wieczorem, 16 maja 2017, zebrani w Synagodze im. Nożyków w Warszawie mieli okazję usłyszeć  najbardziej osobisty…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Jana Borowicza „Nagość i mundur. Ciało w…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty dla dzieci, które odbędą się 14 maja 2017 (niedziela)…
POLECAMY
 Na zakończenie sezonu 2016/2017 Teatr Żydowski  oferuje bilety po 25 zł na wybrane spektakle.Szczegóły na stronie:…
POLECAMY
 Zapraszamy do udziału w naborze do trzeciej edycji interdyscyplinarnego seminarium doktorskiego 2017/2018 – wspólnej inicjatywy naukowców zajmujących…
POLECAMY
 W imieniu Teatru Żydowskiego zapraszamy 28 kwietnia (piątek) o godz. 19.00 na „Sanatorium pod Klepsydrą” na podstawie…
POLECAMY
 Centrum Kultury Jidysz zaprasza na spotkanie wokół książki Martyny Rusiniak-Karwat „Nowe życie na zgliszczach. Bund w…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz na dwie godziny wspólnego…
POLECAMY
W imieniu Teatru Żydowskiego zapraszamy na spotkanie „Getto dybukiem Warszawy” poświęcone temu, jaki wpływ na istniejącą i…
POLECAMY
Główna uroczystość upamiętniająca bohaterstwo bojowników żydowskich z Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego odbyła się…
POLECAMY
 Duch Świąt Wielkanocnych wypełniają nadzieja, miłość i radość. Życzymy Wam szczęśliwych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych!Zespół Fundacji…
POLECAMY
 Wszystkim naszym przyjaciołom życzymy szczęścia i zadowolenia ze wszystkich dobrych rzeczy w życiu oraz radosnego święta…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty Mini Kibuc Muranów przeznaczone dla dzieci 3-8 lat.Warsztaty…
POLECAMY
 Zapraszamy wszystkich miłośników języka jidysz na trzytygodniowe spotkanie z językiem żydowskim oraz z żydowską historią, literaturą,…
POLECAMY
Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera został doceniony w krótkim czasie już po raz drugi - tym…
POLECAMY
Nie mogłam uwierzyć, że po Żydach polskich nic nie zostało. W większości muzeów oglądałam zdjęcia wielkich…
POLECAMY
Sprawiedliwi są nie tylko Ci, co ratują choćby jedno życie.Na to miano zasługują także Ci, co…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz 12 marca o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie z Anną Ciałowicz, autorką…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy na warsztaty piosenki jidysz z Teresą…
POLECAMY
– Dla mnie ten dworzec był zawsze symbolem wszystkich dworców, z których po marcu 1968 roku…
POLECAMY
 Fundacja Shalom i Teatr Żydowski zapraszają 8 marca (środa) o godz. 12.00 na uroczystość upamiętniającą wydarzenia…
POLECAMY
Akcja Żonkile już po raz piąty zagości na ulicach Warszawy i innych miast w Polsce i za…
POLECAMY
Podczas tegorocznych targów Tour Salon Festiwal Warszawa Singera otrzymał zaszczytny certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz na dwie godziny wspólnego…
POLECAMY
 Chcesz uczyć się jidysz? Ciekawi Cię historia warszawskiego Muranowa? A może po prostu chcesz spędzić wakacje…
POLECAMY
 31 stycznia (wtorek) o godz. 12.00 w Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) odbędzie się…
POLECAMY
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ odczytane 27 stycznia 2017 r. w Warszawie podczas uroczystych obchodów XII Międzynarodowego…
POLECAMY
 Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Warszawska uroczystość obchodów…
POLECAMY
Fundacja Shalom po raz kolejny prosi o zapalenie świec w oknie każdego domu w dniu 27…
POLECAMY
 Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - Jakże mam…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy na wykład prof. Ewy Domańskiej: „Zwrot forensyczny”…
POLECAMY
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Teatr Żydowski w dniach 26-27 stycznia zaprasza…
POLECAMY
"Powiedzieć o niej kobieta - instytucja to zdecydowanie za mało. Nie uznaje określenia - "nie da…
POLECAMY
Fundacja Shalom już po raz czternasty zaprasza na święto muzyki, teatru, literatury i sztuk pięknych, czyli…
POLECAMY
Wszystkim naszym Przyjaciołom, Znajomym i Współpracownikom życzymy, aby nadchodzący rok był rokiem pełnym sukcesów. Czasem, w…
POLECAMY
 Życzymy Wam i Waszym rodzinom radosnych i spokojnych świąt. Świąt pełnych miłości oraz ciepłej, rodzinnej atmosfery.…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na spotkanie z literaturą jidysz, które odbędzie się 18 grudnia…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na "Zimowe święta" - warsztaty dla dzieci w wieku 3-8…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy na spotkanie z Kingą Piotrowiak-Junkiert -…
POLECAMY
Na początku grudnia, po ponad ćwierćwieczu przy Placu Grzybowskim, Fundacja Shalom przeniosła swoją siedzibę do nowego…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy 4 grudnia o godz. 17.00 na…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zapraszamy 3 grudnia o godz. 11.00 na warsztaty…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na spotkanie "Udomowiony prorok Eliasz", które odbędzie się 27 listopada…
POLECAMY
58. otwarcie wystawy Fundacji Shalom pt. „I ciągle widzę ich twarze. Fotografia Żydów Polskich” odbyło się…
POLECAMY
Wystawa „I ciągle widzę ich twarze. Fotografia Żydów polskich” obchodzi w tym roku swoje dwudziestolecie. W…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na rozmowę dotyczącą twórczości Patrycji Dołowy, ze szczególnym uwzględnieniem motywów…
POLECAMY
Zapraszamy 6 listopada, godz. 11 do Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15 na warsztaty dla dzieci…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz na dwie godziny wspólnego…
POLECAMY
2 i 3 listopada o godz.19.00 Teatr Żydowski wystąpi gościnnie w Austriackim Forum Kultury, prezentując czytanie performatywne…
POLECAMY
We wtorek 1 listopada warto przyjść na cmentarz żydowski na warszawskiej Woli.  Tego dnia odbędą się…
POLECAMY
W imieniu Teatru Żydowskiego zapraszamy na "Kamienicę na Nalewkach", która już w najbliższy czwartek zostanie po…
POLECAMY
 Po występie w Rumunii, a między spektaklami w Lublinie i Olsztynie Teatr Żydowski zaprasza na kolejny sezon w Warszawie.…
POLECAMY
 W niedzielny wieczór 9 października zmarł Andrzej Wajda. Wybitny reżyser filmowy i teatralny. Scenarzysta i plastyk.…
POLECAMY
 Rosz ha-Szana, Nowy Żydowski Rok w tym roku przypada na 3-4 października. Święto to upamiętnia stworzenie…
POLECAMY
 Gdy słyszymy słowo ”dybuk”, od razu przychodzi nam na myśl wielki dramat Sz. An-skiego pod tym…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty piosenki jidysz z Teresą Wrońską, które odbędą się 8…
POLECAMY
Z okazji Rosz ha Szana 5777 wszystkim naszym Przyjaciołom, Znajomym i Współpracownikom życzymy wszelkiej pomyślności.Słodkiego Nowego Roku!Szana…
POLECAMY
 Szimon Peres był jednym z najbardziej szanowanych i popularnych polityków w Izraelu i na świecie, jednym…
POLECAMY
Kursy języka jidysz prowadzone są na trzech poziomach zaawansowania w Warszawie i w Łodzi. Co roku…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na zimowy semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego!Tym razem wykłady Żydowskiego Uniwersytetu…
POLECAMY
Teatr Żydowski przeniesie się do Fabryki Trzciny na warszawskiej Pradze. Zanim jednak do tego dojdzie, spektakle…
POLECAMY
 Miniona, trzynasta edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” była pod wieloma względami „wyjątkowa”. Musieliśmy pokonać wiele…
POLECAMY
Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się na stronie sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych:"Fundacja Shalom…
POLECAMY
 Zapraszamy do Sieradza! Już w najbliższą sobotę, 10 września Festiwal Warszawa Singera zagości w Sieradzu po…
POLECAMY
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wybranych imprez, które odbyły się w Warszawie 4 września, w…
POLECAMY
Festiwal kulinarny „Kuchnia mamy Soni” towarzyszył tegorocznemu Festiwalowi Warszawa Singera. W niedzielę ogłoszono, które potrawy zdobyły…
POLECAMY
Zapraszamy na koncert The Klezmatics - legendarnej, nowojorskiej grupy klezmerskiej, królującej na światowych scenach od 25…
POLECAMY
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wybranych imprez, które odbyły się w ostatnią sobotę XIII Festiwalu Warszawa…
POLECAMY
Już w najbliższą niedzielę, 4 września wirtuoz klarnetu i jeden z najważniejszych wykonawców tradycyjnej, wschodnioeuropejskiej muzyki klezmerskiej Merlin…
POLECAMY
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wybranych imprez, które odbyły się 31 sierpnia w ramach Festiwalu…
POLECAMY
Koncert izraelskiego tria Savannah and The Stringz (Savannah Zwi-Navon, Tomer Einat, Noam Elron); spotkanie z prof. Michałem Głowińskim…
POLECAMY
Dużo mówi się dziś o potrzebie pamiętania i upamiętniania, ale co to tak naprawdę znaczy? W…
POLECAMY
Tego dnia w ramach Singer Jazz Festival odbyły się aż trzy wspaniałe koncerty:Otwarcie Singer Jazz Festival:…
POLECAMY
Pierwszą festiwalową niedzielę zdominował koncert kantorów, podczas którego – zgodnie z wieloletnią tradycją – odbywa się…
POLECAMY
Za nami pierwsze wydarzenia tegorocznej edycji Warszawy Singera.Wśród kilkunastu imprez, które odbyły się 27 sierpnia znalazły…
POLECAMY
W najbliższy poniedziałek, 29 sierpnia o godz. 18.30 w Synagodze im. Nożyków podczas otwarcia Singer Jazz Festival…
POLECAMY
Festiwal kulinarny "Kuchnia mamy Soni" to niepowtarzalna okazja do wypróbowania dań i przekąsek z kuchni żydowskiej…
POLECAMY
Zapraszamy na recital Alony Szostak „Z NADZIEJĄ PRZEZ ŻYCIE”, który odbędzie się w najbliższą sobotę 27 sierpnia…
POLECAMY
Zapraszamy na warsztaty do Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15.Warsztaty wokół opowiadań I.B. Singera dla dzieci w…
POLECAMY
Koncert odbędzie się 31 sierpnia o godz. 18.00 w Synagodze im. Nożyków, ul. Twarda 6 (impreza…
POLECAMY
„Festiwal przyjaciół”, tak o rozpoczynającym się 27 sierpnia Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera mówi dyrektor Fundacji…
POLECAMY
Gości XIII Festiwalu Warszawa Singera czeka koncert naprawdę wyjątkowy! Musical Krzysztofa Komedy wystawiony w 1969 roku…
POLECAMY
Konferencja prasowa zapowiadająca tegoroczną edycję festiwalu odbędzie się 18 sierpnia 2016, o godz. 12.00 w klubie…
POLECAMY
Spotkanie z Karoliną Szymaniak, literaturoznawczynią, tłumaczką, redaktorką i lektorką języka jidysz odbędzie się 28 sierpnia o godz.…
POLECAMY
„MATKI” – spektakl/performance/spotkanie Teatru Żydowskiego wg pomysłu Gołdy Tencer; reżyseria: Paweł Passini, tekst i dramaturgia: Patrycja Dołowy,…
POLECAMY
Utalentowany włoski gitarzysta i kompozytor jazzowy Francesco Bruno wystąpi w Warszawie dwukrotnie. Będą mu towarzyszyć: Marco…
POLECAMY
"Uwodziła zapachem gęsiego smalcu i smakiem cebuli kontrapunktowanej marchewką. Były w niej tony cytrusowe, nuty goździków,…
POLECAMY
Liderka tria, Savannah Zwi-Navon to subtelna, ale charyzmatyczna wokalistka, której towarzyszą dwaj wybitni instrumentaliści – Tomer…
POLECAMY
W 2016 roku Włodzimierz Nahorny – wybitny polski kompozytor, przez krytyków zwany „Chopinem jazzu” – obchodzi…
POLECAMY
Na dobre ruszyła sprzedaż biletów na wydarzenia odbywające się w ramach XIII Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa…
POLECAMY
Pięćdziesiąt jeden osób ukończyło tegoroczne Seminarium Języka i Kultury Jidysz, organizowane przez Fundację Shalom pod patronatem Muzeum…
POLECAMY
 Żydowscy dziennikarze po wojnie przyjeżdżali do Polski, zatrzymywali się w hotelu Polonia, jedynym, który ocalał w…
POLECAMY
Od 27 czerwca w Warszawie trwa 14. Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Jidysz. Czterdziestu studentów z Polski,…
POLECAMY
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu program tegorocznej edycji festiwalu - poniżej program w wersji do pobrania:program-XIII-Festiwalu-Warszawa-Singera Na stronach…
POLECAMY
 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Elie Wiesela, laureata pokojowej Nagrody Nobla, pisarza i…
POLECAMY
Wczoraj zakończył się kolejny rok akademicki Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego oraz lektoratów języka jidysz i hebrajskiego.Nasi wykładowcy: Regina Gromacka,…
POLECAMY
Od dziesięciu lat spotykamy się na wykładach, warsztatach, wycieczkach oraz spektaklach teatralnych. UTW, jak podkreśla jego…
POLECAMY
    Gołda Tencer Uniwersytet Trzeciego Wieku Teatru Żydowskiego – Centrum Kultury Jidyszzapraszają naUroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2015/2016…
POLECAMY
 Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Fundacji Shalom i Festiwalu Warszawa Singera.Sytuacja wokół Teatru Żydowskiego, którą w ostatnim…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty dla dzieci w wieku 3-8 lat. Zajęcia są…
POLECAMY
 W ostatnią sobotę, 4 czerwca, wyjątkowo, to Teatr Kwadrat stał się gospodarzem uroczystości finałowej XII edycji konkursu…
POLECAMY
 Szanowni Państwo,Z przyczyn technicznych jutrzejsza uroczystość finałowa XII edycji konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” oraz…
POLECAMY
 W związku ze zbliżającą się datą egzaminu w XII Konkursie „Historia i kultura Żydów polskich” poniżej…
POLECAMY
Na kilka dni przed Dniem Matki rozpoczęliśmy konkurs, w którym do wygrania jest 5 podwójnych zaproszeń…
POLECAMY
W imieniu centrum Kultury Jidysz zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Żydowskiej, które odbędzie się…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy do niezwykłego, jidyszowego zoo! Warsztaty dla dzieci w wieku 5-10…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na kolejne spotkanie z literaturą jidysz, które poprowadzi Bella Szwarcman-Czarnota.…
POLECAMY
 Z przyjemnością informujemy, że zakończył się proces oceny prac w XII Konkursie „Historia i kultura Żydów…
POLECAMY
 Niedzielny koncert kantorów to już tradycja. Jest to jednocześnie uroczysta inauguracja Festiwalu, na którą swoje podwoje…
POLECAMY
W imieniu Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej UW zapraszamy na spotkanie poświęcone kulturze jidysz: Sympozjum naukowe –…
POLECAMY
 Wszechstronna i eklektyczna twórczość zespołu miesza style i  gatunki muzyczne od tradycyjnych pieśni żydowskich, jazzu, poprzez gospel,…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty piosenki jidysz, które odbędą się 7 maja (sobota)…
POLECAMY
 Festiwal Warszawa Singera to inicjatywa Fundacji Shalom, której celem jest przywrócenie, choć na kilka dni, atmosfery…
POLECAMY
W RPA, najdalej na południe położonym kraju Afryki, żyje dziś spora społeczność żydowska licząca około 80…
POLECAMY
 Wszystkim naszym przyjaciołom życzymy szczęścia i radości z wszystkich dobrych rzeczy w życiu oraz wesołych, pogodnych…
POLECAMY
 Tegoroczne obchody rocznicy powstania odbyły się w ostatni wtorek, 19 kwietnia 2016 roku. Miejscami, w których tego dnia…
POLECAMY
Wśród setek tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego, jakim było w latach okupacji getto warszawskie, będące zarazem przedsionkiem…
POLECAMY
Już po raz czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim 19 kwietnia na ulicach Warszawy i innych…
POLECAMY
Podobnie jak co roku, 19 kwietnia 2016 przedstawiciele organizacji żydowskich, instytucji państwowych i miejskich oraz mieszkańcy…
POLECAMY
W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 14 kwietnia 2016 otwarto wystawę przedstawiającą najważniejsze obszary życia i…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Żydowskiej. Tym razem będziemy…
POLECAMY
 Jakie były powszechne wierzenia dotyczące zdrowia i chorób wśród Żydów? Jakie specyfiki stosowano, by przywrócić pacjentów…
POLECAMY
W imieniu Teatru Żydowskiego w Warszawie zapraszamy na 25. już spotkanie z cyklu „Bagaże kultury”, które…
POLECAMY
4 kwietnia uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim odwiedzili Helena Czernek i Aleksander Prugar, założyciele…
POLECAMY
 II Spotkanie z Kulturą Żydowską, czyli przegląd twórczości dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic,…
POLECAMY
W tym roku w Centrum Kultury Jidysz po raz kolejny świętowaliśmy Purim. Nie zabrakło smakołyków, tańców,…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy w najbliższą niedzielę o godz. 11.00 na warsztaty dla dzieci…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na spotkanie literackie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę o…
POLECAMY
 W najbliższą środę – 23 marca 2016 – o zachodzie słońca rozpocznie się najradośniejsze święto żydowskie.…
POLECAMY
 Termin nadsyłania prac konkursowych mija 18 marca 2016.W dwunastej edycji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz na dwie godziny wspólnego…
POLECAMY
 W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Żydowskiej, które odbędzie się…
POLECAMY
Informacja uroczystości na Dworcu Gdańskim, która odbyła się 8 marca 2016 ukazała się w amerykańskich mediach, które…
POLECAMY
Spotkanie upamiętniające wydarzenia Marca’68 na Dworcu Gdańskim wspomnieniem o swoich bliskich rozpoczęła Gołda Tencer: "Robimy to…
POLECAMY
8 marca obchodzimy 48. rocznicę wydarzeń marca 1968 roku, wyniku których Polskę opuściło ponad 15 tysięcy…
POLECAMY
 Ruszyła rekrutacja na tegoroczną letnią szkołę jidysz.Chcesz uczyć się jidysz? Ciekawi Cię historia warszawskiego Muranowa? A może…
POLECAMY
„Syn Szawła” László Nemesa otrzymał Oskara dla najlepszego filmu obcojęzycznego! W zwycięskim filmie zagrał Jerzy Walczak,…
POLECAMY
 Akcja „Żonkile” już po raz czwarty zagości na ulicach Warszawy i innych miast w Polsce i…
POLECAMY
 Teatr Żydowski we współpracy z Kinem Muranów organizuje pokaz specjalny węgierskiego filmu „Syn Szawła” w reżyserii László…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty dla dzieci "W jakim języku rozmawiają smoki ze Smoczej",…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz, na dwie godziny wspólnego…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Żydowskiej, które rozpocznie się 19…
POLECAMY
Jeszcze tylko do 21 lutego 2016 trwają zapisy na kolejny semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego!Tematem przewodnim semestru są…
POLECAMY
Obchodzimy dzisiaj dzień także tych, którzy ginęli tu, w Warszawie – bohaterów getta, broniących prawa do…
POLECAMY
Wystawa „I ciągle widzę ich twarze. Fotografia Żydów polskich” kontynuuje swoją wędrówkę po Hiszpanii. Kolejne, 57.…
POLECAMY
Warszawskie obchody Dnia Pamięci rozpoczną się 27 stycznia 2016 o godzinie 16.00 przy Pomniku Bohaterów Getta…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę 24 stycznia…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz na dwie godziny wspólnego…
POLECAMY
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z Domem Konferencji w Wannsee przygotowała krótki film animowany…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty dla dzieci, które odbędą się 17 stycznia 2015…
POLECAMY
Dwusetne przedstawienie „Kamienica na Nalewkach” odbędzie się 15 stycznia 2015 w Teatrze Żydowskim. Z tej okazji w spektaklach…
POLECAMY
Prawie miesiąc temu zapytaliśmy Was, kogo chcielibyście usłyszeć, zobaczyć lub spotkać podczas tegorocznej edycji festiwalu i…
POLECAMY
 Wszystkim naszym Przyjaciołom, Znajomym i Współpracownikom życzymy, aby nadchodzący, 2016 rok był tym czasem, w którym zrealizujecie…
POLECAMY
Finał akcji „Zostań Mikołajem”, organizowanej już po raz piąty dla ponad 160 chorych i niepełnosprawnych dzieci…
POLECAMY
Chanuka – wielkie i radosne żydowskie święto, "święto świateł" rozpoczęło się wczoraj o zmierzchu. Z tej okazji…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty pt. "Wielokulturowe święta” dla dzieci w wieku 3-8…
POLECAMY
Fundacja Shalom, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, JCC Warszawa, Teatr Żydowski w Warszawie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na piosenki jidysz z Teresą Wrońską - 5 grudnia 2015 (sobota),…
POLECAMY
Mówi, że Łódź widzi czarno-białą, choć jej dzieciństwo było kolorowe. Dotknięci traumą Holocaustu rodzice robili wszystko,…
POLECAMY
W debacie, która odbyła się w ubiegłą niedzielę - 22 listopada 2015, udział wzięli Beata Chomątowska (Stacja Muranów),…
POLECAMY
W ostatni piątek listopada (27 listopada 2015, godz. 18.00) w Centrum Kultury Jidysz odbędzie się kolejne…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na debatę na temat miejskich narracji kobiecych, którą poprowadzi literaturoznawczyni…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na kolejne spotkanie z literaturą jidysz prowadzone przez Bellę Szwarcman-Czarnotę…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na warsztaty dla dzieci w wieku 3-8 lat. Warsztaty odbędą…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na „Magiczny medalion” – bajkowe przedstawienie, inspirowane opowiadaniami I.B. Singera.…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz, na dwie godziny wspólnego…
POLECAMY
„Każdy kto ocalił choć jedno zdjęcie ocalił pamięć” – słowa z przemówienia Gołdy Tencer otwierającego wystawę "I…
POLECAMY
Inauguracja wystawy „I ciągle widzę ich twarze” w Calonge na Costa Brava odbędzie się 30 października…
POLECAMY
Zapraszamy na lektoraty języka jidysz w Łodzi organizowane przez Fundację Shalom.Lektoraty odbywają się w każdy poniedziałek,…
POLECAMY
W imieniu Teatru Żydowskiego zapraszamy w najbliższą niedzielę, 25 października 2015 o godz. 14:00 na spotkanie z Michaelem…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na dwa spotkania literackie: SPOTKANIE Z LITERATURĄ JIDYSZ 18 października, godz. 11.00  „Mińsk…
POLECAMY
Zapraszamy do udziału w bieżących edycjach konkursów historycznych Fundacji Shalom: • „Historia i kultura Żydów polskich”…
POLECAMY
Zapraszamy serdecznie na kolejny semestr nauki języków: jidysz i hebrajskiego. Pierwsze lektoraty w Warszawie ruszą po…
POLECAMY
W roku szkolnym 2015/16 odbędzie się XII edycja konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” dla uczniów…
POLECAMY
Za nami dwunasta edycja Festiwalu Singera już za nami.  Przygotowaliśmy więc dla Państwa krótki zbiór najważniejszych…
POLECAMY
Już w najbliższą niedzielę, 20 września 2015 o godz. 14.00 w Teatrze Żydowskim odbędzie się pierwsze w…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na dwa spotkania, które odbędą się 20 września 2015 (niedziela),…
POLECAMY
Sukces XII edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” zawdzięczamy wspólnej pracy bardzo wielu osób, instytucji i…
POLECAMY
Życzymy Wam, aby cały rozpoczynający się nowy rok - Rosz ha-Szana 5776 - był piękny, radosny…
POLECAMY
Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy…
POLECAMY
Już po raz kolejny na Festiwalu Warszawa Singera będziemy gościć Kroke – jeden z najbardziej rozpoznawalnych…
POLECAMY
W ostatnią sobotę festiwalu 29 sierpnia 2015, godz. 18.00 zapraszamy na wieczór poświęcony wieloletniemu Dyrektorowi Naczelnemu…
POLECAMY
W tegorocznej Nocy klezmerów, koncercie plenerowym na Placu Grzybowskim, który odbędzie się 29 sierpnia 2015, o…
POLECAMY
Ostatni weekend festiwalu 29-30 sierpnia 2015 to ponad 40 wydarzeń – muzycznych, teatralnych, literackich, edukacyjnych i…
POLECAMY
Tak właśnie minęła duża część piątkowego popołudnia, wieczoru, a nawet części nocy z Singerem. A zaczęło…
POLECAMY
Tradycyjnie, tak jak to bywa na każdym festiwalu, czwartek jest tym dniem, w który organizowana jest…
POLECAMY
W środowy wieczór, 26 sierpnia 2015 o godz. 20.00  na dużej scenie teatru Teatru Żydowskiego odbędzie…
POLECAMY
Żałując, że połowa festiwalu za nami, i oczekując na kolejne atrakcje, przypomnijmy sobie, jak bawiliśmy się…
POLECAMY
Zgodnie z tradycją  Festiwalu Warszawa Singera w piątkowy wieczór, 28 sierpnia 2015 na Placu Grzybowskim odbędzie…
POLECAMY
Wśród kilkunastu imprez, które odbyły się w czasie czwartego dnia festiwalu były koncerty, wystawy, warsztaty, wykłady…
POLECAMY
Jak dokładnie minął ten dzień? Właściwie należałoby zacząć od uniwersytetu, a dokładniej od Uniwersytetu Trzeciego Wieku,…
POLECAMY
Warsztaty dla dużych i małych, wykłady, pokazy, sesja naukowa - to tylko niektóre z wydarzeń organizowanych…
POLECAMY
Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia festiwalu była jego oficjalne rozpoczęcie, podczas którego w Synagodze im. Nożyków, odbył się…
POLECAMY
W ostatnią sobotę, 22 sierpnia 2015 Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” po raz pierwszy w swojej…
POLECAMY
Festiwal Warszawa Singera już po raz drugi gościł w mieście, w którym ponad sto lat temu urodził…
POLECAMY
Wczoraj, 11 sierpnia 2015, o godz. 11.00  na dużej scenie Teatru Żydowskiego odbyła się konferencja prasowa…
POLECAMY
Pomimo upalnej pogody, mokotowski Targ Śniadaniowy odbywający się w ostatnią niedzielę na Skwerze Grupy AK "Granat"…
POLECAMY
Zapraszamy w najbliższą niedzielę (9 sierpnia 2015, godz. 9:00-16:00), w pełni słońca, na Mokotowski Targ Śniadaniowy…
POLECAMY
„Sama się dziwię, że jeszcze mi się chce. Jednak sześć milionów Żydów zginęło, ale kultura nie…
POLECAMY
Inauguracja wystawy „I ciągle widzę ich twarze” w położonej u stóp Pirenejów miejscowości La Seu d’Urgell…
POLECAMY
W czwartek 16 lipca 2015 w Centrum Kultury Jidysz odbyło się oficjalne zakończenie XIII Międzynarodowego  Letniego…
POLECAMY
Niecałe trzy tygodnie temu zakończył się wyjazd do Izraela zwycięzców organizowanego przez Fundację Shalom Ogólnopolskiego Konkursu…
POLECAMY
Pragniesz aktywnie i kulturalnie spędzić czas?Chcesz nauczyć się nowych rzeczy i poznać ciekawych ludzi?Pasjonujesz się kulturą…
POLECAMY
Wszystkich dziennikarzy zapraszamy do zapoznania się z zasadami ubiegania się o akredytacje – regulamin oraz formularz…
POLECAMY
Chcesz uczyć się jidysz? Ciekawi Cię historia warszawskiego Muranowa? A może po prostu potrzebujesz wakacji w…
POLECAMY
Pierwszy tydzień 13. Międzynarodowego Letniego Seminarium Języka i Kultury Jidysz upłynął pod znakiem intensywnej nauki. Odbywały…
POLECAMY
W tym roku do położonej u stóp Pirenejów miejscowości La Seu d’Urgell (prowincja Lleida) na IX…
POLECAMY
Do rozpoczęcia tegorocznego, 13. seminarium jidysz pozostał już tylko tydzień! Już wkrótce zaczną więc przyjeżdżać do Warszawy nasi…
POLECAMY
Zapraszamy na stronę  www.festiwalsingera.pl, gdzie do pobrania jest już  program tegorocznej edycji festiwalu.
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz na dwie godziny wspólnego…
POLECAMY
Uroczyste zakończenie semestru letniego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbędzie się 11 czerwca 2015 (czwartek) o godz.…
POLECAMY
W kameralnej atmosferze Klubu Mamele, 11 czerwca 2015 odbyło się zakończenie semestru letniego Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego.…
POLECAMY
W czwartkowe przedpołudnie, 11 czerwca 2015, w Teatrze Żydowskim w Warszawie zebrało się liczne grono osób przybyłych…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy na spotkanie poświęcone kolejnej ważnej publikacji przygotowanej przez autorki i…
POLECAMY
Z przyjemnością informujemy, że już wkrótce we Francji, nakładem Wydawnictwa Franco-Polo, ukaże się książka „Les cles…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Żydowskiej, które odbędzie się w piątek, 29 maja…
POLECAMY
W imieniu Austriackiego Forum Kultury w Warszawie zapraszamy na cykl imprez zorganizowanych z okazji 50-lecia istnienia tej wyjątkowej instytucji,…
POLECAMY
W poniedziałek, 25 maja 2015 r. o godzinie 19.00, w Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15 w…
POLECAMY
W imieniu Teatru Żydowskiego w Warszawie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Mistrzowie sceny żydowskiej”,…
POLECAMY
Rozpoczęła się sprzedaż biletów na wybrane imprezy XII edycji Festiwalu Warszawa Singera. Bilety są dostępne na…
POLECAMY
W imieniu Teatru Żydowskiego zapraszamy do wspólnego uczczenia 35. rocznicy śmierci wspaniałej aktorki, wizjonerki i założycielki Teatru Żydowskiego…
POLECAMY
Cytowany wpis na temat unikatowego zbioru fotografii Fundacji Shalom znalazł się w księdze gości Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia…
POLECAMY
W imieniu Centrum Kultury Jidysz zapraszamy do udziału w konferencji „XVIII-wieczni mistycy żydowscy”. Zwieńczeniem sesji będą wyjątkowe…
POLECAMY
Jeszcze tylko do 15 maja 2015 roku można przesyłać zgłoszenia na 13. Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i…
POLECAMY
Zapraszamy do obejrzenia nagrania programu "Zestaw Powiększony" TVP Warszawa z udziałem Gołdy Tencer oraz Janusza Owsianego,…
POLECAMY
Gołda Tencer, Dyrektor Generalna Fundacji Shalom i Remigiusz Grzela, poeta, prozaik, dramaturg i dziennikarz, znany również stałym bywalcom Festiwalu Warszawa…
POLECAMY
Dzień po premierze „Połowy miasteczka”,  w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się konferencja prasowa z udziałem Gołdy Tencer,…
POLECAMY
We wtorek, 28 kwietnia 2015 roku o godz. 19.00  w Muzeum Historii Żydów Polskich odbędzie się…
POLECAMY
XII Festiwal Warszawa Singera już za niecałe cztery miesiące. Dlatego też już wkrótce będziemy informować na…
POLECAMY
W dniach od 23 kwietnia do 10 lipca 2015 roku wystawa "I ciągle widzę ich twarze" będzie gościć…
POLECAMY
Wystawa „I ciągle widzę ich twarze”, prezentowana już ponad 50 razy na czterech kontynentach, po raz pierwszy zawitała…
POLECAMY
Upamiętniając 72. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, Fundacja Shalom po raz kolejny wspiera, zorganizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich, akcję…
POLECAMY
W ubiegłą niedzielę, 19.04.2015 r. o godz. 12.00, pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego zebrało się kilkaset…
POLECAMY
W najbliższy weekend, podczas którego obchodzimy 72. rocznicę powstania w getcie warszawskim, polecamy dwa istotne wydarzenia, które…
POLECAMY
9 kwietnia 2015 r. o godz. 19.00 na scenie Teatru Żydowskiego wystąpi Wioleta Komar, nagrodzona tytułem najlepszej aktorki…
POLECAMY
W najbliższy piątek, 3 kwietnia 2015 r. przypada 100. rocznica śmierci I.L.Pereca, jednego z głównych twórców…
POLECAMY
Koncert Galowy: "Proszę Państwa, będzie wojna!" w reż. Moniki Strzępki, odbywający się w ramach 36. Przeglądu…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Żydowskiej, które odbędzie się 24 marca 2015 roku…
POLECAMY
W ubiegłą niedzielę, 22 marca o godz. 13.00 W Teatrze Żydowskim zaprezentowano film pt. "Perecowicze", w…
POLECAMY
Wszystkich z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu w Instytucie Teatralnym, zachęcamy do wysłuchania retransmisji,…
POLECAMY
Opowiem Wam swoją historię. O moim życiu na scenie i w kulisach. O ludziach, którzy mnie…
POLECAMY
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym i... już ostatnim numerem kwartalnika Cwiszn. Tematem przewodnim numeru jest…
POLECAMY
W najbliższą sobotę, 14 marca o godzinie 11.00  Centrum Kultury Jidysz zaprasza na kolejną ucztę purimową.  Przygotujemy…
POLECAMY
W najbliższą sobotę, 14 marca o godzinie 11.00 Centrum Kultury Jidysz zaprasza na warsztaty piosenki jidysz,…
POLECAMY
Gościem kolejnego spotkania z cyklu „Bagaże kultury”, które odbędzie się 8 marca 2015 roku o godz. 13.00 w Teatrze…
POLECAMY
„tu więcej zostawili po sobie niż mieli”Henryk Grynberg   Fundacja Shalomzaprasza 8 marca o godz. 12.00…
POLECAMY
Tegoroczna uroczystość rocznicowa, dotycząca wydarzeń sprzed blisko pół wieku, zgromadziła pod tablicą na Dworcu Gdańskim w Warszawie…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz (ul. Andersa 15, Warszawa) zaprasza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Żydowskiej, które…
POLECAMY
5 marca od godziny 16.00 w Centrum Kultury Jidysz przy ul. Andersa 15 wspólnie świętowaliśmy Purim. Nie…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na spotkanie wokół książki Małgorzaty Büthner-Zawadzkiej "Warszawa w oczach pisarek. Obraz i doświadczenie…
POLECAMY
Już w najbliższą niedzielę, 1 marca o godz. 10.00 w Centrum Kultury Jidysz odbędzie się druga tura…
POLECAMY
Zapraszamy do Teatru Żydowskiego w Warszawie na niezwykły spektakl - teatralną miniaturę składającą się z pięciu opowiadań z różnorodnego…
POLECAMY
Marian Lichtman był gościem Fundacji Shalom podczas ubiegłorocznej Festiwalu Warszawa Singera. Już wkrótce będzie kolejna okazja…
POLECAMY
Już w najbliższą niedzielę, 22 lutego o godz. 11.00 w Centrum Kultury Jidysz odbędą się kolejne warsztaty dla dzieci…
POLECAMY
"Przedwojenna dzielnica żydowska utożsamiana była i jest do dzisiaj z Nalewkami, ulicą gdzie koncentrowało się bujne,…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz i Wydawnictwo w Podwórku zapraszają: 19 lutego o godzinie 19.30 w siedzibie Centrum Kultury…
POLECAMY
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Feliksa Tycha, wieloletniego dyrektora Żydowskiego Instytutu…
POLECAMY
Już po raz trzeci w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim jest organizowana akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. 19 kwietnia na…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na zajęcia organizowane w ramach semestru letniego Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Tematem spotkań w…
POLECAMY
Zapraszamy do przeczytania wywiadu, który ukazał się na portalu Teatrdlawas.pl (1.02.2015 r.): "Pamięć" - z Gołdą Tencer,…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Żydowskiej. Odbędzie się ono 30 stycznia o godzinie…
POLECAMY
W geście solidarności z ofiarami Holokaustu do tegorocznej akcji "Płomień Pamięci" przyłączyli się m.in. Premier Ewa Kopacz…
POLECAMY
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Anną Marią Czubaczyńską - koordynatorką programową Uniwersytetu Trzeciego Wieku Teatru Żydowskiego:…
POLECAMY
Światło pamięci przywraca życie. Od nas dzisiaj zależy, by to światło nie zgasło. Fundacja Shalom po…
POLECAMY
Oficjalna część warszawskich obchodów X Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, przypadających w dniu 70. rocznicy wyzwolenia byłego…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na warsztaty dla dzieci w wieku 3-8 lat pt. "Słowa mają kolory"W…
POLECAMY
Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą jidysz na dwie godziny wspólnego śpiewania połączonego z fascynującymi opowieściami…
POLECAMY
Fundacja Shalom zaprasza na uroczystość obchodów X Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, która odbędzie się…
POLECAMY
HAG CHANUKA SAMEACH!Radosnego, Świetlistego i Promiennego Święta Chanuki wszystkim współpracownikom oraz przyjaciołomżyczą Gołda Tencer i Fundacja…
POLECAMY
W grudniowym wydaniu Jazz Forum, ukazującym się nieprzerwanie od 1965 roku, legendarnym magazynie poświęconym polskiemu i…
POLECAMY
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu: Rozmowa dnia z Gołdą Tencer.Dyrektor Generalna Fundacji Shalom gościła w programie "Rozmowa dnia"…
POLECAMY
W najbliższy wtorek, 9 grudnia 2014 roku o godzinie 18.30 w Centrum Kultury Jidysz odbędzie się spotkanie Olgą Tokarczuk,…
POLECAMY
22 listopada w Izraelu w wieku 85 lat zmarł Israel Zamir, jedyny syn Icchoka Baszewisa Singera.…
POLECAMY
Bohaterką trzynastego spotkania „Bagaże kultury”, które odbędzie się 16 listopada 2014 roku o godz. 14.00 na Dużej…
POLECAMY
"Żydzi a opryszki" to kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań z literaturą żydowską prowadzonych przez Bellę Szwarcman…
POLECAMY
Wraz z tegorocznym, jedenastym Festiwalem Kultury Żydowskiej Warszawa Singera odwiedzamy wszystkie te miejsca, które na stałe związane…
POLECAMY
Zakończył się „Singer’s New York”. Głównym wydarzeniem odbywającej się w dniach 15-20 listopada 2014 roku nowojorskiej…
POLECAMY
W najbliższą niedzielę, 9 listopada 2014 roku o godz. 11.00, w Centrum Kultury Jidysz odbędą się…
POLECAMY
11 października 2014 roku odbyło się 52. otwarcie wystawy „I ciągle widzę ich twarze…” - tym…
POLECAMY
6 października rozpoczął się semestr zimowy 2014/2015 Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Temat przewodni semestru to "Inny/Obcy". Wśród oferowanych…
POLECAMY
Nowy semestr UTW w Centrum Kultury Jidysz rozpoczął się 1 października 2014 roku a zakończy się…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na kolejny semestr nauki języka jidysz. W rozpoczynającym się semestrze zimowym 2014/2015…
POLECAMY
Jedenasta edycja Festiwalu Singera już prawie zakończona... W tym roku zaczęliśmy wcześniej - w dniach 8-10 sierpnia…
POLECAMY
Koncertem finałowym na Placu Grzybowskim, 31 sierpnia, zakończyła się XI edycja Festiwalu Warszawa Singera. W pierwszej…
POLECAMY
24 sierpnia 2014 roku już po raz czwarty odbyło się wręczenie Nagrody Fundacji Shalom  „Strażnikom Pamięci, tym…
POLECAMY
XII Międzynarodowe letnie seminarium języka i kultury jidysz po raz kolejny odbyło się w Warszawie, w…
POLECAMY
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 16 lipca 2014 roku w wieku 91 lat odszedł od nas…
POLECAMY
1 lipca w Klubie Mamele odbyło się uroczyste otwarcie XII Międzynarodowego Letniego Seminarium Języka i Kultury…
POLECAMY
Gołda Tencer, Wicedyrektor Teatru Żydowskiego Centrum Kultury Jidysz, zaprasza na uroczystość zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego…
POLECAMY
Uroczystość wręczenia nagród w XI edycji konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” i VII edycji konkursu…
POLECAMY
W sobotę, 31 maja 2014 roku, przed uroczystą galą w Teatrze Żydowskim, laureaci konkursów organizowanych przez…
POLECAMY
Już po raz drugi w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich zorganizowało akcję…
POLECAMY
20 marca 2014 roku w Austriackim Forum Kultury odbyła się promocja najnowszego numeru "Cwiszn", poświęconego szkołom…
POLECAMY
Złożeniem kwiatów pod tablicą na Dworcu Gdańskim uczczono w sobotę 46. rocznicę tzw. wydarzeń marcowych. 8…
POLECAMY
Teatr Żydowski zaprasza, w niedzielę, 23 lutego o godz. 14.00 na siódme spotkanie z cyklu „Bagaże…
POLECAMY
Świat literatury żydowskiej to projekt mający na celu promocję literatury żydowskiej, głównie literatury jidysz, realizowany od 1 lutego…
POLECAMY
Warszawskie obchody IX Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu rozpoczęły się 27 stycznia przy Pomniku Bohaterów…
POLECAMY
We wtorek, 17 grudnia o godz. 18.30 odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Muranowskiego Dyskusyjnego…
POLECAMY
Otwarcie wystawy  "I ciągle widzę ich twarze. Fotografia Żydów polskich" w Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku (ul.…
POLECAMY
Chanuka dla dzieci trwała od 28 listopada do 5 grudnia 2013 roku. Podczas wielu warsztatów i zajęć,…
POLECAMY
Zapraszamy do Centrum Kultury Jidysz przy ul. Andersa 15we wtorek 26 listopada o godz. 18.30 do…
POLECAMY
Fundacja Shalom oraz CKJ zapraszają 24 listopada o godz. 13.00 do Centrum Kultury Jidysz na spacer…
POLECAMY
Zapraszamy 24 listopada o godz. 11.00 na "Bajki dla dorosłych: Sztejnbarg i Berdyczewski" – czyli warsztaty…
POLECAMY
W niedzielę, 17 listopada o godz. 11.00 zapraszamy dzieci (w wieku 3-12 lat) do Centrum Kultury Jidysz/…
POLECAMY
15 października o godz. 18:30 w Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom przy ul. Andersa 15 odbyło…
POLECAMY
W najbliższą niedzielę, 6 października o godz. 11.00 w Centrum Kultury Jidysz odbędą się warsztaty czytania literatury jidysz z…
POLECAMY
Muranowski Dyskusyjny Klub Literacki powraca po wakacyjnej przerwie! Zapraszamy 1 października o godz. 18.30 do Centrum…
POLECAMY
25 sierpnia 2013 roku odbyło się kolejne wręczenie nagrody "Strażnikom Pamięci, tym którzy ją ocalili”. Laureatem…
POLECAMY
X Festiwal Warszawa Singera dzień po dniu! piątek, 23.08 Z okazji 90-lecia urodzin i 65-lecia pracy…
POLECAMY
Gołda Tencer, inicjatorka Festiwalu Kultury żydowskiej, którego najbliższa edycja rozpocznie się 24 sierpnia, apeluje o przysyłanie…
POLECAMY
Fundacja Shalom i Centrum Kultury Jidysz zapraszają we wtorek, 25 czerwca o godz.18.30 do Centrum Kultury Jidysz…
POLECAMY
Wszystkie dzieci w wieku 3-8 lat zapraszamy w niedzielę, 23 czerwca, o godzinie 11.00 na nasze…
POLECAMY
W sobotę, 22 czerwca o godzinie 11.00 odbędą się w Centrum Kultury Jidysz warsztaty piosenki jidysz,…
POLECAMY
Już w najbliższą niedzielę 2 czerwca o godz. 11.00 w Centrum Kultury Jidysz odbędą się warsztaty…
POLECAMY
Fundacja Shalom i Centrum Kultury Jidysz zapraszają na kolejną grę miejską organizowaną w ramach projektu "Czytanie…
POLECAMY
Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla dzieci w wieku lat 3-12 pt. „Majn Alef-Bejs - mój alfabet”,…
POLECAMY
W niedzielę, 19 maja o godz. 11.00, odbędą się kolejne warsztaty literatury jidysz , które poprowadzi…
POLECAMY
W sobotę, 18 maja o godz. 11.00 zapraszamy na kolejne warsztaty piosenki jidysz, które poprowadzi Teresa…
POLECAMY
Fundacja Shalom i Centrum Kultury Jidysz zapraszają na grę miejską organizowaną w ramach projektu "Czytanie literatury…
POLECAMY
Już niedługo na ulice Warszawy powróci kultura jidysz - w śpiewie kantorów, klezmerskich dźwiękach, koncertach plenerowych,…
POLECAMY
Jutro, 23 kwietnia o godz. 18.00, w Centrum Kultury Jidysz przy ul. Andersa 15, odbędzie się spotkanie…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza w niedzielę, 21 kwietnia 2013 o godz. 10.30 na warsztaty dla dzieci…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza 21 kwietnia o godz. 10.30 na spotkania i imprezy poświęcone pamięci o…
POLECAMY
Uroczystości upamiętniające 70. rocznicę  powstania w getcie warszawskim odbywały się w kwietniu i maju 2013 roku. W przedsięwzięcie…
POLECAMY
Zapraszamy 16 kwietnia o godz. 18.30 do Centrum Kultury Jidysz na pokaz filmu dokumentalnego: "Bundaim" (Bundowcy) w reżyserii Erana…
POLECAMY
Fundacja Shalom wraz z Teatrem Żydowskim im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz w…
POLECAMY
Jak co roku, 8 marca odbyło się spotkanie pod tablicą pamiątkową na Dworcu Gdańskim. Na spotkanie,…
POLECAMY
6 marca 2013 roku o godz. 17.00 w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskego Centrum…
POLECAMY
17 lutego 2013 o godz. 16.00 odbyło się rozdanie nagród dla zwycięzców XII Festiwalu Seniora w…
POLECAMY
Miejscem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbyły się 27 stycznia 2013 roku,…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza  na warsztaty  pt. "Smoki ze Smoczej" dla dzieci w wieku 3-8 lat.…
POLECAMY
Zapraszamy na warsztaty piosenki jidysz prowadzone przez Teresę Wrońską, kierownika muzycznego Teatru Żydowskiego. Terminy najbliższych zajęć:…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz ogłasza zapisy na nowy semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Jeśli skończyłeś już studia, a…
POLECAMY
Kolejna, jubileuszowa - X edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera odbędzie się w dniach 24 sierpnia…
POLECAMY
W dniu 19 grudnia 2012 roku w Centrum Kultury Jidysz odbyło się uroczyste zakończenie zajęć zimowego…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na spotkanie:„Fantastyczna! Obraz Warszawy wymyślonej i nie zaistniałej” Oto Warszawa, jaka Wam…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza do udziału w zabawie miejskiej zorganizowanej w ramach projektu "Czytanie żydowskiego Muranowa", która…
POLECAMY
Centrum Kultury jidysz zaprasza na maraton filmowy obejmujący 4 produkcje: "Kropla krwi", "Szukając gwiazd", "Nasze dzieci",…
POLECAMY
Fundacja Shalom, Teatr Żydowski Centrum Kultury Jidysz, Muzuem Historii Żydów Polskich oraz Fundacja DKMS Polska zapraszają…
POLECAMY
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty tworzenia animacji świetlnych! Będziemy rysować i malować na kliszach…
POLECAMY
Zapraszamy na spacer po Muranowie i spotkanie z Elżbietą Janicką, które poprowadzi Jan Bobrowski. Tematem dnia…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na wykłady na dr. Mateusza Skrzeczkowskiego z cyklu "Czytanie żydowskiego Muranowa", które…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 3-7 lat, które odbędą się w niedzielę…
POLECAMY
W najbliższą niedzielę, 25 listopada w godz. 10.00-16.30 zmagać się będziemy z rękopisami w języku jidysz oraz…
POLECAMY
Zapraszamy na warsztaty piosenki jidysz prowadzone przez Teresę Wrońską, kierownika muzycznego Teatru Żydowskiego. Terminy najbliższych zajęć:…
POLECAMY
Zapraszamy do Centrum Kultury Jidysz przy ul. Andersa 15 na wykład Huberta Górskiego, który opowie o konfliktach z…
POLECAMY
Prezentujemy krótki wywiad z Gołdą Tencer, pochodzący z albumu "Kazimierz Górski i Jego Orły". Jego autorka,…
POLECAMY
Prezentujemy najnowszy CWISZN, w numerze:02 WSTĘP02 Gołda Tencer, O Binemie Hellerze02 Binem Heller, Śmierć poety03 Joanna Nalewajko-Kulikov, It’s a long…
POLECAMY
Zapraszamy na kolejne warsztaty, które odbędą się 21 października 2012 roku o godz. 11.00-12.30. Wstęp wolny,…
POLECAMY
Zapraszamy na grę miejską "Ulice żydowskiej Warszawy". Gra rozpocznie się 21 października 2012 roku o godz.…
POLECAMY
Najbliższe warsztaty piosenki jidysz prowadzone przez Teresą Wrońską, kierownika muzycznego Teatru Żydowskiego, odbędą się w sobotę,…
POLECAMY
Spotkanie z literaturą żydowską, które odbędzie się 14 października 2012 roku o godz. 11.00 poprowadzi Bella…
POLECAMY
7 października 2012 roku Gołda Tencer oraz Szymon Szurmiej zostali nagrodzeni odznaczeniami "Ambasador SM" Polskiego Towarzystwa Stwardnienia…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom zaprasza 7 października o godz. 13.00 do udziału w Radio Balecie.…
POLECAMY
5 października o godz. 20.00 w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w budynku „Małej Synagogi” odbyło się otwarcie…
POLECAMY
Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udziałem Dyrektor Generalnej Fundacji Shalom, pani Gołdy…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza 22 września o godz. 11.00 na spacer z cyklu Czytanie Żydowskiego Muranowa.…
POLECAMY
26 sierpnia 2012 roku po raz drugi odbyło się wręczenie Nagrody Fundacji Shalom dla osób, które…
POLECAMY
Zapraszamy do obejrzenia: Relacja z IX edycji festiwalu
POLECAMY
Zapraszamy do przeczytania rozmowy Kayah z Gołdą Tencer: Kayah jako dziennikarka! I gwiazda Warszawy Singera
POLECAMY
Od koncertu kantorów, przez muzykę klasyczną inspirowaną tradycją żydowską, kołysanki, piosenki popowe, po nowoczesne klezmerskie szaleństwo.…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz zaprasza na 6 wykładów dotyczących dotyczących żydowskiej Warszawy, zorganizowanych w ramach cyklu "Warsze-Warsze-Warsze..., słowo…
POLECAMY
Tegoroczne, trzytygodniowe spotkanie z językiem żydowskim oraz z żydowską historią, literaturą, kulturą i sztuką, odbyło się…
POLECAMY
Sprawdzian końcowy dotyczy studentów UW, którzy zaliczają ŻUO jako przedmiot ogólnouniwersytecki. Obędzie się o­n we środę,…
POLECAMY
3 czerwca 2012 roku w Pałacu Prezydenckim Podsekretarz Stanu Maciej Klimczak spotkał się z laureatami konkursów…
POLECAMY
Uczennice z Zespołu Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli, gimnazjaliści z…
POLECAMY
13 maja o godz. 11.00 serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom przy ul. Andersa…
POLECAMY
10 maja na Dużej Scenie Teatru Żydowskiego odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom zaprasza na jedyny w Warszawie pokaz otwarty nowej wersji filmu "Nasze…
POLECAMY
Drodzy Przyjaciele,z radością informujemy, że udało nam się przekształcić profil Fundacji Shalom w stronę. Mamy nadzieję,…
POLECAMY
19 kwietnia 2012 roku w Warszawie uczczono 69. rocznicę wybuchu powstania w getcie. Znicze zapłonęły między…
POLECAMY
Zapraszamy na chwilę wspomnień z kolacji pesachowej, która odbyła się w Centrum Kultury Jidysz. W świątecznym…
POLECAMY
Uwaga: w najbliższą niedzielę, 8 kwietnia o godz. 11.00 zamiast zapowiadanych wcześniej warsztatów "Ślady" w Centrum…
POLECAMY
Organizatorami obchodów 44. rocznicy wydarzeń marcowych 1968 roku były Fundacja Shalom i Teatr Żydowski Estery Racheli…
POLECAMY
Bal Purimowy w CKJ Fundacji Shalom rozpocznie się 7 marca o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej…
POLECAMY
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcja Judaistyczna SKNH zapraszają 6 marca (wtorek) o godz. 20:00…
POLECAMY
Fundacja Shalom powstała 1 marca 1988 roku. Jej założycielką i Dyrektorem Generalnym jest Gołda Tencer, aktorka,…
POLECAMY
Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom zaprasza na spotkanie "Książka i książki, czyli Mikołaj Łoziński o sobie…
POLECAMY
13 lutego 2012 roku rozpoczął się letni semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego Fundacji Shalom. Wykład inauguracyjny na…
POLECAMY
7 lutego 2012 roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Fundacji Shalom gościła wybitna psycholog i psychoterapeutka pani…
POLECAMY
Gołda Tencer i Fundacja Shalom zapraszają na obchody święta Tu bi Szwat, które rozpoczną się 7…
POLECAMY
7 lutego w wypełnionym w całości Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom przy ul. Andersa 15, w…
POLECAMY
Złożeniem wieńców, modlitwą ekumeniczną przedstawicieli różnych wyznań i odmówieniem kadiszu w intencji ofiar Zagłady uczciła Warszawa…
POLECAMY
26 stycznia w Muzeum - Zamku Górków w Szamotułach odbyło się otwarcie wystawy "I ciągle widzę…
POLECAMY
19 stycznia 2012 w Palacio de Canete (Sefarad- Israel) w Madrycie odbyło się otwarcie hiszpańskiej wersji…
POLECAMY